ชื่อ - นามสกุล :นายชวา ป้องขวาเลา
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :ต.ท่าลี่ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
Telephone :0895772996
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา